August 15, 2011

Politika e brendshme mund vetëm të na mposhtë; politika e jashtme mund të na vrasë.


John F. Kennedy

No comments:

Post a Comment