August 9, 2011

Nuk mësojmë për shkollë, por për jetën.


Seneca the Younger

No comments:

Post a Comment