November 6, 2010

Shpresa, është ëndrra e atyre që janë zgjuar.


Aristoteli

No comments:

Post a Comment