August 7, 2010

Njeriun e bëjnë të përjetshëm veprat e tij.


Sami Frashëri

No comments:

Post a Comment