July 29, 2010

Thjeshtësia është shoqja më e mirë e së Vërtetës.


Francesco de Sanctis

No comments:

Post a Comment