July 23, 2010

Sa më shumë i njoh njerëzit aq më shumë i dua kafshët.


Mark Twain

No comments:

Post a Comment