July 3, 2010

(Ferri). Ju që e kaloni këtë derë, shvishuni nga çdo shpresë.


Dante Alighieri

No comments:

Post a Comment