July 29, 2010

Aforizëm nga Albert Einstein


Disa burra mundohen tërë jetën për të kuptuar qenien grua. Të tjerët merren me gjëra më pak të vështira, si për shembull me teorinë e relativitetit!

No comments:

Post a Comment